- CÔNG TY TNHH FERROLI INDOCHINA.  Ký ngày 15/5/2013 và 24/7/2013 

- Địa chỉ: KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Thạch Thất, Hà Nội
- Người đại diện: Ông Andrea Parlanti, Chức vụ: Tổng Giám Đốc 
- Điện thoại: 84-4-33927957 Fax: 84-4-33927956

 

IMG 0370