TP.HCM, ngày  11  tháng 12  năm 2014

NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Người đại diện:          Ông Hà Quang

Chức vụ:                    Giám Đốc

 Địa chỉ:                       1464 Đường Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại:                  0210. 3840 089

pha le 13 cm  9