HĐ 400 biểu trưng với ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TP HCM

2 HĐ Ngày: 10/11/2012 và 17/12/2012

* Mới nhất 26/6 

*Sự kiện: Vì Trường Sa thân yêu

 

KNC UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET NAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky niem chuong dong an mon