Kỷ niệm chương gỗ đồng 05 VIP D

Kỷ niệm chương gỗ đồng 05 VIP D
Mã số
Kỷ niệm chương gỗ đồng 05 VIP D
Tính năng

- Sản xuất nhãn kim loại, nhãn mác, biểu trưng gỗ đồng: sử dụng công nghệ Đồng ăn mòn, khắc laser  keo bề mặt.

*--> Tân Nhật Minh nhận đặt hàng & GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thương hiệu
Kỷ niệm chương- Biểu trưng ĐỒNG