Kỷ niệm chương gỗ đồng 07

Kỷ niệm chương gỗ đồng 07
Mã số
Kỷ niệm chương gỗ đồng 07
Tính năng

- Sản xuất nhãn kim loại, nhãn mác, biểu trưng gỗ đồng: sử dụng công nghệ Đồng ăn mòn, khắc laser  keo bề mặt.

*--> Tân Nhật Minh nhận đặt hàng & GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

Thương hiệu
Kỷ niệm chương- Biểu trưng ĐỒNG